پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
برنامه سانس های امروز
فیلم های سینمایی
جان دار جان دار

23 نفر 23 نفر

خداحافظ دختر شیرازی خداحافظ دختر شیرازی

لیلاج لیلاج

آخرین داستان (انیمیشن) آخرین داستان (انیمیشن)

معکوس معکوس

خانه پدری خانه پدری

مطرب مطرب

منطقه پرواز ممنوع منطقه پرواز ممنوع

تورنادو تورنادو

چشم و گوش بسته چشم و گوش بسته

سمفونی نهم سمفونی نهم

بنیامین (پویانمایی) بنیامین (پویانمایی)

هزارتو هزارتو

مسخره باز مسخره باز

فیلم های هنر و تجربه
سوزنگرد سوزنگرد

مسافر فوکوشیما مسافر فوکوشیما

چی چکا قصه شب چی چکا قصه شب

همچنان که می مردیم همچنان که می مردیم

حوا، مریم، عایشه حوا، مریم، عایشه

هفته فیلم لهستان هفته فیلم لهستان

اعتراض وارد نیست-بی سرزمین تر از باد اعتراض وارد نیست-بی سرزمین تر از باد

یک کامیون غروب یک کامیون غروب

ایرو ایرو

درخت زندگی درخت زندگی

زنانی با گوشواره باروتی(مستند) زنانی با گوشواره باروتی(مستند)

تمام چیزهایی که جایشان خالیست(مستند) تمام چیزهایی که جایشان خالیست(مستند)

زغال زغال

زیر صفر مرزی - لالایی جنگ(مستند) زیر صفر مرزی - لالایی جنگ(مستند)

88 دقیقه فیلم کوتاه 88 دقیقه فیلم کوتاه

سورنجان سورنجان

گندم گندم

صدای آهسته صدای آهسته

رضا رضا

در سکوت در سکوت

کنسرت و همایش
جنگ ستارگان رنگارنگ جنگ ستارگان رنگارنگ

فرزاد فرزین فرزاد فرزین

آن سوی آینه آن سوی آینه

کنسرت روزبه بمانی کنسرت روزبه بمانی

کنسرت مسیح و آرش کنسرت مسیح و آرش

پاتوق شصت و نهم پاتوق شصت و نهم

کنسرت مسیح و آرش کنسرت مسیح و آرش

کنسرت رضا بهرام کنسرت رضا بهرام

پاتوق فیلم کوتاه اصفهان پاتوق فیلم کوتاه اصفهان

یازدهمین رویداد صبح خلاق اصفهان یازدهمین رویداد صبح خلاق اصفهان