پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
05/8 1398
کنسرت

دومین سمینار آموزشی قانون کار

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
دومین سمینار آموزشی قانون کار

واحد آموزش اصفهان سیتی سنتر:

دومین سمینار آموزشی قانون کار 

استاد وحید حاجی زاده
 

 


وحید حاجی زاده نویسنده و مولف کتاب قانون کار است که به عنوان مشاور ارشد حوزه روابط کار شرکتها و سازمانها بیش از 10 سال فعالیت مشاوره ای در حوزه های قانون کار، امور قراردادها، منابع انسانی و مسئولیت های حقوقی مدیران در کسب و کارهای گوناگون داشته است. سخنرانی در ده ها همایش، سمینار و کنفرانس از رزومه های بارز وحیدحاجی زاده میباشد .لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D