پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
هنر و تجربه(زمستان 98)
سه فیلم کمتر دیده شده از سهراب شهیدثالث به نمایش در می‌آید سه فیلم کمتر دیده شده از سهراب شهیدثالث به نمایش در می‌آید

«آبادانی‌ها» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش در می‌آید «آبادانی‌ها» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش در می‌آید

بیست و یکمین برنامه نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه لغو شد بیست و یکمین برنامه نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه لغو شد

«مادیان» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش در می‌آید «مادیان» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش در می‌آید

هنر و تجربه(پاییز 98)