پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
هنر و تجربه(زمستان 98)
«آبادانی‌ها» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش در می‌آید «آبادانی‌ها» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش در می‌آید

بیست و یکمین برنامه نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه لغو شد بیست و یکمین برنامه نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه لغو شد

«مادیان» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش در می‌آید «مادیان» در باشگاه فیلم هنروتجربه به نمایش در می‌آید

هنر و تجربه(پاییز 98)