پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
07/7 1400
فیلم سینمایی / انتشار

کله پوک

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
کله پوک خرید بلیتکارگردان: جواد مزد آبادی


ژانر: کمدیبازیگران: 


یوسف تیموری، فتحعلی اویسی، سیروس گرجستانی، حدیث فولادوند، مریم سلطانی، مهدی امینی خواه، عزت الله رمضانی فر، سید رضا حسینی، احمد ایراندوست، سیدجواد هاشمیهیچ سانسی یافت نشد