پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
11/2 1398
فیلم سینمایی / انتشار

قطار آن شب

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
قطار آن شب خرید بلیتکارگردان: حمیدرضا قطبی تهیه کننده: بهروز رشاد

 


سال ساخت: ۱۳۹۷بازيگران:


افشین هاشمی, سیامک صفری, مریم بوبانی, بهناز نادری, بهرام شاکری اسدی, آیلین رشیدیان
هیچ سانسی یافت نشد