پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
11/2 1398
فیلم سینمایی / انتشار

قطار آن شب

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
قطار آن شب خرید بلیت

 کارگردان: حمیدرضا قطبی


 تهیه کننده: بهروز رشاد


 سال ساخت: ۱۳۹۷


بازيگران:

افشین هاشمی, سیامک صفری, مریم بوبانی, بهناز نادری, بهرام شاکری اسدی, آیلین رشیدیان
سانس های روز پنجشنبه 1 اسفند

14:00

سانس های روز جمعه 2 اسفند

14:00