پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
03/19 1398
هفته فیلم اروپایی

زیارت

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
زیارت خرید بلیت

زیارت (پرتغال)


کارگردان: ژائو بوتلهو 


خلاصه: در سال 1537، فردیناند مندس پینتو از پرتغال فرار می کند و به هند سفر می کند و 20 سال را به تجربه محاکمه ها و رنج ها در خاور دور می گذراند.

جوایز: برنده 3 جایزه و نامزد 9 جایزه. )جشنواره فیلم پرتغالی سوفیا و...)


Pilgrimage (Portugal)

Director: João Botelho

Summary: In 1537, Fernao Mendes Pinto escapes Portugal, sails to India and spends 20 years experiencing trials and tribulations in the Far East.

Awards: 3 wins and 9 nominations Portuguese Film Academy Sophia Awards 2018 and etcهیچ سانسی یافت نشد