پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
03/19 1398
هفته فیلم اروپایی

ارتش خاموش

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
ارتش خاموش خرید بلیت

ارتش خاموش(هلند)


کارگردان: ژان ون د ولد


خلاصه: سربازان کودک در آفریقا در یک رستوران با مالک سفید پوست قرار دارند که در یک شهر آفریقایی در نزدیکی منطقه جنگی است. وقتی دوست پسر آفریقایی اش ابو ربوده شد...

جوایزکارگردان: 13 بار برنده و  8 بار نامزد جایزه (جشنواره کن، طلا و پلاتین هلند، رمبرندت و...


The Silent Army (The Netherlands)

Director: Jean van de Velde

Child soldiers in Africa are at the fore in this tale of a white restaurant owner in an African town bordering a conflict zone. When his son's African friend Abu is abducted...

Awards: 13 wins and 8 nominations Cannes Film Festival, Golden and Platin Film, Netherlands, Rembrandt Awards and etc
هیچ سانسی یافت نشد