پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
03/19 1398
هفته فیلم اروپایی

یک مرد خوشبخت

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
یک مرد خوشبخت خرید بلیت

یک مرد خوشبخت (دانمارک)


کارگردان: بیله آگوست


خلاصه: در اواخر قرن نوزدهم، پیتر سیدنیوس یک مرد جوان بلندپرواز از یک خانواده مذهبی مسیحی در دانمارک غربی است به کپنهاگ سفر می کند تا مهندسی بخواند، اما پدرش که کشیش هست مخالفت می کند و…

جوایز: 7 بار نامزد جایزه ( جشنواره هامبورگ، روبرت، بادیل و...)


A Fortunate Man (Denmark)

Director: Bille August

Summary: In the late 19th century, Peter Sidenius is an ambitious young man from a devout Christian family in Western Denmark, who travels to the Danish capital of Copenhagen to study engineering, rebelling against his clergyman father.

Awards:  7 nominations  (Hamburg Film Festival, Robert Festival, Bodil Awards, etc.
هیچ سانسی یافت نشد