پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
12/16 1397
کنسرت

اتاق پژواک معماری

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
اتاق پژواک معماری

اولين پنل از سري نشست هاي نقدي بر ساختارهاي اموزش معماري با عنوان اتاق پژواك معماري در تاريخ ٥ شنبه ١٦ اسفند ماه در سالن ٤ مجموعه پرديس سينمايي سيتي سنتر به بحث و گفتمان گذاشته شد.

 اعضاي پنل شامل شيما انصاري پور ، ويشتاسب هنري ، بهرام معرفت ، شيما روشن ضمير ، آذين شهرياري ، امين بهرامي بودند كه ساختار آموزشي معماري  را با تجربه ي شخصي به نقد و گفتگو گذاشتند ، تا از خلال خاطرات ، نقد ها و تحليل ها ، تصويري شفاف تر از اهداف اموزش و خلا ها و راهكار هاي موجود براي معماران جوان اصفهان بسازد.

اين گردهمايي اولين پنل از ٦ پنل اتاق پژواك معماري بود كه هر يك با موضوع و تيم سخنراني متفاوت نگاهي انتقادي و تحليل گرايانه بر كالبد اموزشي موجود در كشور خواهد داشت .
 لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D