پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
05/30 1398
خبر / تصاویر نمایشگاه اسباب بازی

آیین افتتاحیه نمایشگاه اسباب بازی و بازی های فکری

آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه ترویجی، تخصصی اسباب بازی و بازی های فکری، با مشارکت مجموعه تجاری، فرهنگی، تفریحی و  گردشگری اصفهان سیتی سنتر، شرکت سامان گستر اصفهان و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.  لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D