پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
06/24 1399
خبر

چهار فیلم سینمایی پروانه ساخت گرفتند


 

 


در آخرین مصوبه شورای پروانه ساخت، چهار فیلم سینمایی پروانه ساخت گرفتند.


به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، در آخرین جلسه شورای پروانه ساخت سینمایی فیلم «خرابکاران» به نویسندگی فهمیه کرمی، تهیه کنندگی غلامرضا گمرکی و کارگردانی سیدداوود اطیابی، «خائن کشی» به نویسندگی و کارگردانی مسعود کیمیایی و تهیه کنندگی علی اوجی، «لانگ شاتهای شرقی» به نویسندگی زاهد ملکی و بهروز فروغی راد، کارگردانی زاهد ملکی و تهیه کنندگی مهدی عظیمی میرآبادی و انیمیشن «تهمتن» به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی سیدمصطفی حسینی مجوز ساخت گرفتند. لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D