پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
06/22 1399
خبر

صدور مجوز نمایش برای سه فیلم


 شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر با مجوز نمایش برای فیلم های «سلفی با رستم» به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین قناعت، «لباس شخصی» به تهیه کنندگی حبیب الله والی نژاد و کارگردانی امیر عباس ربیعی و «گیسوم» به تهیه کنندگی سعید سعدی و کارگردانی نوید به تویی موافقت کرد.لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D