پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
04/26 1399
خبر

کمک ۶۰ میلیونی به فیلم‌هایی که تا قبل از محرم اکران شوند


 


فیلم‌هایی که تا قبل از آغاز ماه محرم اکران می‌شوند، با تشخیص شورای صنفی نمایش مبلغ ۶۰ میلیون تومان به عنوان کمک هزینه تبلیغات دریافت می‌کنند.


به گزارش  روابط عمومی سازمان سینمایی، در دهمین جلسه کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما حمایت از تبلیغات فیلم های اکران شده تا شهریور ماه مصوب شد.


در این جلسه که با حضور حسین انتظامی برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از پیگیری مصوبات جلسات گذشته مقرر شد فیلم هایی که تا قبل از آغاز ماه محرم اکران می شوند با تشخیص شورای صنفی نمایش مبلغ ۶۰ میلیون ریال به عنوان کمک هزینه تبلیغات دریافت کنند.


همچنین در این جلسه که اعضای شورای صنفی نمایش نیز حضور داشتند بر تعیین ساز کاری مشخص و مدون برای آکران آنلاین فیلم ها و بازنگری در شیوه های حمایتی از آثار عرضه شده در سامانه های وی او دی تاکید شد.  لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D