پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
04/8 1399
خبر

فروشِ اکران پساکرونا به یک میلیارد نزدیک شد

 

مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری از فروش نزدیک به یک میلیاردی فیلم‌های سینمایی در هفته نخست بازگشایی سینماها خبر داد.


 مسعود نجفی  در گفت و گو با برنامه صبحگاهی «در انتهای الوند» درباره آمار فروش فیلم‌های درحال اکران گفت: از اول هفتم تیر ماه تا دیشب هفتم تیرماه کل فر‌وش فیلم‌های سینمایی در سالن های سراسر کشور ۹۳۳ میلیون تومان و تعداد مخاطبان ۴۸ هزار و ۷۸۶ نفر بوده است.

وی با اشاره به فروش دو فیلم جدید، افزود: بر طبق آخرین اعلام‌ها میزان فروش فیلم «شنای پروانه» ۶۳۱ میلیون تومان با تعداد مخاطب ۳۲ هزار و ۳۴۷ نفر و میزان فروش فیلم «خوب بد جلف ۲: ارتش سری» ۲۶۳ میلیون تومان و ۱۳ هزار با ۶۶۱ نفر مخاطب بوده است.

نجفی در پایان بیان کرد: سایر فیلم‌ها نزدیک به ۴۰ میلیون تومان فروش و مخاطب آنها ۲ هزار و ۷۷۸ نفر بوده است و این آمار درحالی است که بلیت سینماها در سه روز اول نیم بها بوده است.لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D