پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
04/6 1399
خبر

گزارش تصویری بازدید نادر برهانی مرند از پردیس سینمایی سیتی سنتر

نادر برهانی مرند پنج شنبه 5 تیرماه، میهمان پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر بود. این نویسنده، کارگردان و بازیگر ضمن بازدید از 8 سینمای سیتی سنتر و مرکز همایش های بین المللی، از بخش های مختلف مجموعه اصفهان سیتی سنتر نیز بازدید کرد.گزارش تصویری: امیرحسین زارعی


 
 لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D