پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
12/17 1398
خبر

«درخت گردو» و «مردن در آب مطهر» پروانه نمایش گرفتند

 

 شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای دو فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ، شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، مجوز نمایش دو فیلم «درخت گردو» به تهیه کنندگی سید مصطفی حاجی احمدی،کارگردانی محمد حسین مهدویان و نویسندگی مشترک ابراهیم امینی و حسین حسنی و «مردن در آب مطهر» به تهیه کنندگی جمشید محمودی، کارگردانی و نویسندگی نوید محمودی صادر کرد.لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D