پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
11/22 1398
خبر / اخبار جشنواره فجر 98

بیست هزار مخاطب فیلم فجر در پردیس سینمایی سیتی سنتر


 


مدیر پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر عنوان کرد: بیست هزار مخاطب برای دیدن فیلم های سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر به پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر آمدند.

به گزارش روابط عمومی پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر محمد پناهی نژاد اظهار کرد: بر اساس آمار، در مجموع سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان ۲۰ هزار مخاطب در سه سالن هنرمندان و اصحاب رسانه،  اکران مردمی و فیلم های اصفهان داشته است.

وی افزود: پنج فیلم هنرمندان اصفهانی هر کدام پنج سانس در سالن شماره 1 اکران شدند. همچنین در سالن هنرمندان و اصحاب رسانه  نیز ۲۴ سانس اکران انجام شد که با استقبال بسیار خوبی روبرو شد. در سالن مردمی نیز ۲۶ سانس اکران داشتیم که برخی فیلم ها سانس ویژه هم گرفتند.

مدیر پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر ادامه داد: برخی فیلم ها به خاطر کیفیتی که داشتند مورد استقبال نبودند، اما شش فیلم با کیفیت که انتظار استقبال خوبی هم از آنها می رفت با ظرفیت حداکثری سالن ها و حتی بیش از ظرفیت سالن اکران شدند .

پناهی گفت : به دلیل فشردگی برنامه اکران امکان سانس ویژه بشتر وجود نداشت.

وی به عنوان مدیر پردیس سینمایی میزبان در جشنواره سال گذشته نیز در مقایسه جشنواره نهم و دهم اظهار کرد: سال گذشته از همه فیلم ها سه سانس بر روی پرده سینماهای اصفهان سیتی سنتر اکران داشتیم اما امسال به این دلیل که یک اکران از فیلم های جشنواره  به سینما ساحل منتقل شد احتمال می رود کم شدن ۱۰ هزار نفری مخاطب سیتی سنتر در سینما ساحل جبران شده باشد .لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D