پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
11/1 1398
هنر و تجربه

صحنه‌هایی از یک جدایی

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
صحنه‌هایی از یک جدایی خرید بلیت

کارگردان و تهیه کننده: وحید صداقت

  ۷۷ دقیقه


درباره فیلم صحنه‌هایی از یک جدایی:


مستندي از چگونگي شکل گیري ایده و فیلمنامه تا مراحل انتخاب بازیگران و فیلمبرداري فیلم "جدایی نادر از سیمین" همراه با روایت اصغرفرهادي و صحبت هایی از مایک لی- ژان کلودکریر و ابراهیم گلستان


   هیچ سانسی یافت نشد