پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
09/13 1398
هنر و تجربه

سوزنگرد

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
سوزنگرد خرید بلیت


کارگردان: معصومه نورمحمدی 


تهیه کننده: معصومه نورمحمدی 


درباره فیلم:

 فیلم مستند سوزنگر . فرشی بسیار نفیس و زیبا که متعلق به دوره صفویه می باشد به کشور ژاپن راه پیدا می کند و پس از آن هر ساله در مراسم آیینی بنام گیون ماتسوری در شهر کیوتو به ارابه ای آویخته و به عنوان نماد زیبایی و قدرت به نمایش گذاشته میشود . این فیلم مستند سی دقیقه ای در پی بیان اسم واقعی این دسته از قالی ها است که بطور اشتباه به پولونز در جهان شناخته میشود و همچنین بررسی نقش و طرح و نوع تکنیک خاصی که در این گروه از قالی ها بکار رفته شده . اما مسئله خیلی مهم که در این فیلم قابل توجه و بیان است : گره های فرش باعث پیوند میان افراد و ملت ها میشود ، از پیوند ازدواج تا روابط فرهنگی و اقتصادی.

    هیچ سانسی یافت نشد