پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
06/6 1398
هنر و تجربه

پنجگاه (فیلمهای کوتاه مرداد)

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
پنجگاه (فیلمهای کوتاه مرداد) خرید بلیت


درباره فیلم

۵۰۰ مثقال طلا (شهرزاد دادگر) / پرده توری (آرش محمودی) / ملاقات محرمانه خانم و آقا (سجاد حسینی) / باران های گاه به گاه (کاوه دانشمند) / پرگار (میثم عباسی)

 هیچ سانسی یافت نشد