پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
05/9 1398
هنر و تجربه

مهین (مستند)

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
مهین (مستند) خرید بلیت


کارگردان: محمدحسین حیدری 

تهیه کننده: مهدی مطهر 


بازيگران:

اعظم عرفانی


سایر عوامل:

نویسنده: مهدی اسدزاده / تدوین: محمدحسین حیدری و زهره احمدزاده / مدیر فیلمبرداری: مهدی آزادی

 هیچ سانسی یافت نشد