پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
06/17 1400
هنر و تجربه

شکست زمان

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
شکست زمان خرید بلیتمجموعه فيلم کوتاه


93 دقیقهدرباره فیلم: 


شکست زمان مجموعه فیلم های کوتاه اکران پاییزی سینمای هنر و تجربه است. 


در این مجموعه، 6 فیلم کوتاه با نام‌های خراش، مرگ تدریجی، آداپت، ورای سکوت، سنگبال و فیلمرغ به نمایش در خواهند آمد.


 

فیلم خراش:


ساخته مجید امینی، منتخب جشنواره ایشیال گلوبال ایتالیا و جشنواره کاتالینا آمریکا

 


فیلم مرگ تدریجی:


ساخته آمین صحرایی، برنده بهترین فیلمنامه سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران و منتخب سی و نهمین جشنواره ملی فجر

 


فیلم آداپت:


ساخته کمال کچوئیان، برنده جایزه بهترین فیلم تجربی سی و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

 


فیلم ورای سکوت:


ساخته آذر تجلی، منتخب پنجاهمین جشنواره کراف کرواسی و منتحب جشنواره بین المللی آی فیلم میکر

 


فیلم سنگبال:


ساخته آمین صحرایی، برنده تندیس و سیمرغ سی و هفتمین جشنواره جهانی فجر بهترین فیلمنامه دارالفنون و منتخب سی و نهمین جشنواره ملی فجر

 


فیلم فیلمرغ:


 ساخته امیرمسعود سهیلی، برنده بهترین فیلم جشنواره جهانی آوانکا پرتقال و فیلم تقدیر شده جشنواره شبهای تالین استونیهیچ سانسی یافت نشد