پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
04/2 1400
هنر و تجربه

پسر

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
پسر خرید بلیتژانر: اجتماعی


سال ساخت: 1399


درباره فیلم:


فرید، پسری 40 ساله که هنوز با مادرش زندگی می کند بسیار آسیب پذیر و گریزان از تنهایی ست اما سعی دارد خود را مستقل و تکیه گاه مادر نشان دهد. پس از مرگ ناگهانی مادر، او برای گریختن از این موقعیت ناشناخته، عصیانگر شده و به هر فردی که خارج از خانه برخورد می کند چنگ می اندازد تا این تنهایی را برای خود قابل تحمل کند اما به دلیل عدم شناخت نحوه ی برقراری ارتباط هر بار اوضاع وخیم تر می شود.هیچ سانسی یافت نشد