پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
04/27 1399
هنر و تجربه

شهر سوخته

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
شهر سوخته خرید بلیت


کارگردان: ناصر پویش


ژانر: مستند


72 دقیقهبازیگران:


ناهید نارویی، حسین خواجه، حسین محمدقاسمی، شقایق بارانی، خسرو لطفی نسب، محمد رحیمیدرباره فیلم:


همزمان با کاوش باستان شناسی در شهر سوخته صدایی از اعماق خاک شنیده می شود. فیلم در حالی که همراه با باستان شناسان به روایت گزارشی و لحظه به لحظه از کاوش ها می پردازد موازی با آن به جستجوی صدا در اعماق خاک و به اعماق تاریخ می رود تا با مردم کهنسال شهر سوخته همراه شود.هیچ سانسی یافت نشد