پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
02/14 1399
فیلم های خارجی

عملیات آجیلی ۲ - The Nut Job 2 Nutty by Nature

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
عملیات آجیلی ۲ - The Nut Job 2 Nutty by Natureدرباره فیلم: 


در ادامه اتفاقات قسمت اول، سارلی و دوستانش باید جلوی اقدام شهردار برای خراب کردن خانه هایشان و ساخت یک پارک تفریحیِ ناکارآمد را بگیرند.هیچ سانسی یافت نشد