پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
11/29 1399
هنر و تجربه

108 دقیقه از یک قرن

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
108 دقیقه از یک قرن خرید بلیت


ژانر: فیلم کوتاه

108 دقیقه


درباره:

بسته فیلم کوتاه «۱۰۸ دقیقه از یک قرن» شامل شش فیلم کوتاه «انبار» ساخته حسین ترک‌جوش، «حفره» ساخته زهرا ترکمنلو، «بعدی» ساخته سعید صادقی سرارودی، «نیستن» ساخته علی میانجی، «راحانا» ساخته کاظم دانشی و «من او نیستم» ساخته پویا مامقانی است.
هیچ سانسی یافت نشد