پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
11/4 1399
هنر و تجربه

بزرگراه

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
بزرگراه خرید بلیت


کارگردان: فرناز امینی


ژانر: اجتماعی


90 دقیقهبازیگران:


مجید واشقانی، شبنم قلی خانی، مه‌لقا باقری، محمد شماعیاندرباره فیلم:


بزرگراه روایت آدم های ساده ای است که برای رسیدن به هدف هایشان درگیر پیچیدگی های زندگی شده اند و با هرآنچه که مانع رسیدن به آرزوهایشان می شود مقابله می کنند. معادلات زندگی آنجا به هم میخورد که مجبور می شوی بین علاقه و قوانین زندگی یکی را انتخاب کنی و تو هر دو را میخواهی...هیچ سانسی یافت نشد