پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز

گزارش تصویری هفتمین روز از یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

گزارش تصویری هفتمین روز از جشنواره فیلم فجر اصفهان در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر  ...

گزارش تصویری ششمین روز جشنواره فیلم فجر در اصفهان

گزارش تصویری ششمین روز از جشنواره فیلم فجر اصفهان در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر  ...

گزارش تصویری پنجمین روز از یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

گزارش تصویری پنجمین روز از یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان  ...

بزرگداشت علی انصاریان در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

گزارش تصویری بزرگداشت علی انصاریان در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر    ...

گزارش تصویری چهارمین روز از یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

چهارمین روز از برگزاری یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر  ...

گزارش تصویری اکران فیلم «تک تیرانداز» در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

 اکران فیلم تک تیرانداز در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر با حضور خانواده شهید زرین در سومین روز از یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان، فیلم سینمایی تک تیرانداز با...

گزارش تصویری سومین روز برگزاری یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

سومین روز از یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر گزارش تصویری: مازیار شریف  ...

گزارش تصویری دومین روز از یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

گزارش تصویری روز دوم جشنواره فیلم فجر اصفهان در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر  ...

گزارش تصویری اولین روز از یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

اولین روز از یازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر  ...