پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
03/24 1400
خبر

موافقت شورای ساخت با شش فیلم نامه


 


شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با شش فیلمنامه موافقت کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری؛ فیلم نامه های "معلم" به تهیه کنندگی حسن علیمردانی، کارگردانی و نویسندگی رضا آقایی، "دشت سبز" به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی علی قوی تن، "بچه بچه" به تهیه کنندگی تورج اصلانی، کارگردانی و نویسندگی جابر رمضانی، «عموزادگان» به تهیه کنندگی ایرج تقی پور، کارگردانی دانش اقباشاوی و نویسندگی کریم نیکونظر، «رویا شهر» به تهیه کنندگی مصطفی مزرعتی حسن آبادی، کارگردانی و نویسندگی محسن عنایتی نوش آبادی و "کوچه مروی" به تهیه کنندگی محمدعلی نجفی، کارگردانی و نویسندگی محمدرضا عرب موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D