پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
09/22 1397
فیلم سینمایی

کلمبوس

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
کلمبوس

 

درباره فیلم

در این روزهای سرد، در این روزهای سخت، بروم یا بمانم؟!

بازيگران:

فرهاداصلانی، سعیدپورصمیمی، شبنم مقدمی، مجید صالحی با حضور هانیه توسلی و فریده سپاه منصور، گیتی قاسمی، عرفان ابراهیمی، میترا رفیع، فرنوش نیک اندیش، تورج الوند، نیما نیک طبع
هیچ سانسی یافت نشد