پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
08/3 1397
---

«گرگ‌بازی» روایت کننده داستان چند دوست قدیمی است که یک شب در خانه‌ موروثی یکی‌شان جمع می‌شوند که با ورود مهمانان تازه وارد به جمع، ماجراهای عجیبی رخ می‌دهد.
لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D