پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
08/3 1397
فیلم سینمایی

گرگ بازی

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
گرگ بازی

«گرگ‌بازی» روایت کننده داستان چند دوست قدیمی است که یک شب در خانه‌ موروثی یکی‌شان جمع می‌شوند که با ورود مهمانان تازه وارد به جمع، ماجراهای عجیبی رخ می‌دهد.
هیچ سانسی یافت نشد