پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
11/1 1398
فیلم سینمایی / انتشار

کاتی و ستاره

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
کاتی و ستاره خرید بلیت

 

کارگردان: رضا مجلسی


تهیه کننده: بیتا منصوری


پخش:

نیکان فیلم

 هیچ سانسی یافت نشد