پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
09/15 1397
فیلم سینمایی / انتشار

کلمبوس

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
کلمبوس خرید بلیت

بازیگران :

فرهاداصلانی، سعیدپورصمیمی، شبنم مقدمی، مجید صالحی با حضور هانیه توسلی و فریده سپاه منصور، گیتی قاسمی، عرفان ابراهیمی، میترا رفیع، فرنوش نیک اندیش، تورج الوند، نیما نیک طبعدرباره فیلم :

در این روزهای سرد، در این روزهای سخت، بروم یا بمانم؟!


هیچ سانسی یافت نشد