پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
08/17 1397
فیلم سینمایی / انتشار

در مسیر باران

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
در مسیر باران خرید بلیت

این انیمیشن روایتگر روزهای سخت زندگی مردی به نام «ریان» است که خشکسالی تاب و توانش بریده و روزگار را بر او و خانواده‌اش سخت کرده است.
هیچ سانسی یافت نشد