پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
08/3 1397
فیلم سینمایی / انتشار

گرگ بازی

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
گرگ بازی خرید بلیت

«گرگ‌بازی» روایت کننده داستان چند دوست قدیمی است که یک شب در خانه‌ موروثی یکی‌شان جمع می‌شوند که با ورود مهمانان تازه وارد به جمع، ماجراهای عجیبی رخ می‌دهد.
هیچ سانسی یافت نشد