پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
07/12 1397
فیلم سینمایی

ماهورا

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
ماهورا

در روستایی مرزی زیباترین دختر به عنوان عروس هور انتخاب می‌شود تا یک روز در هفته خود را به آب بسپارد و هور بارور شده و قهرش نگیرد، امین معروف به سمور قاچاقچی ایرانی، عروس هور به نام ماهور را می‌دزد.
هیچ سانسی یافت نشد