پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
07/12 1397
فیلم سینمایی / انتشار

ماهورا

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
ماهورا خرید بلیت

در روستایی مرزی زیباترین دختر به عنوان عروس هور انتخاب می‌شود تا یک روز در هفته خود را به آب بسپارد و هور بارور شده و قهرش نگیرد، امین معروف به سمور قاچاقچی ایرانی، عروس هور به نام ماهور را می‌دزد.
هیچ سانسی یافت نشد