پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
06/22 1397
---

«صاحب یک رستوران به نام کوآن پس از این‌که فرزندش در یک بمب‌گذاری دلخراش کشته می‌شود، تصمیم می‌گیرد از افرادی که باعت مرگ فرزندش شده‌اند انتقام بگیرد. اما...»لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D