پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
روز
تا شروع سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس اصفهان سیتی سنتر
10/22 1397
فیلم سینمایی / انتشار

تخته گاز

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
تخته گاز خرید بلیتسانس های روز جمعه 28 دی

21:25