پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
10/22 1397
هنر و تجربه

گزارش فرار یوسفی

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
گزارش فرار یوسفی خرید بلیت

بازيگران:

لعیا عسلی‌نژاد، عرفان بختیاری، کوشا نوروزی، شهرزاد احمدزادگان، مارینا عزتی‌امینی، امیرحسین ساعتی، پوریا نجاتیان، علیرضا توانا، مرتضی پذیره، امیرمسعود حسینی، مریم بابایی‌پور، علی جهانی و پویا مظفریان


درباره فیلم

در شب چهارشنبه سوری نیروهای امنیتی به دنبال فردی متهم به قتل می گردند. امید و آیدا بر سر مسئله پیچیده مهاجرت از کشور با هم اختلاف دارند. امیر گذشته اش را با سپیده مرور می کند. این سه داستان جایی به هم می رسند.
هیچ سانسی یافت نشد