پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
10/30 1397
هنر و تجربه

رزم آرا یک دوسیه مسکوت

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
رزم آرا یک دوسیه مسکوت خرید بلیت

کارگردان: احسان عمادی 
تهیه کنندگان: حسام اسلامی

سایر عوامل:

فیلمنامه نویس:احسان عمادی/ مدیرفیلمبرداری: مصطفی آتشمرد/ مدیر صدابرداری: یونس اسکندری/ تدوین: محمدحسین حیدری/ گوینده: محمد بحرانیهیچ سانسی یافت نشد