پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
روز
تا شروع سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس اصفهان سیتی سنتر
10/9 1397
هنر و تجربه

رزم آرا یک دوسیه مسکوت

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
رزم آرا یک دوسیه مسکوت خرید بلیت

کارگردان:احسان عمادی                            تهیه کنندگان:حسام اسلامیهیچ سانسی یافت نشد