پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
12/4 1397
انتشار / هنر و تجربه

قطار مسیر 60

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
قطار مسیر 60 خرید بلیت

درباره فیلم

این فیلم دریچه‎ای باز و بی‎طرفانه است به وقایع حوزه موسیقی ایران در دهه اول انقلاب از دو ‏زاویه: دولت و مردم. تقابل‌ها، تضادها و همراهی‎ها تا رسیدن به فضای باز و ظهور دوباره موسیقی ‏پاپ.هیچ سانسی یافت نشد