پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
03/13 1398
کنسرت / کنسرت ها

کارگاه آموزشی قانون کار

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
کارگاه آموزشی قانون کار

کارگاه آموزشی قانون کار

23 خرداد ماه

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتربیوگرافی وحید حاجی زاده:

وحید حاجی زاده نویسنده و مولف کتاب قانون کار است که به عنوان مشاور ارشد حوزه روابط کار شرکت ها و سازمان ها بیش از 10 سال فعالیت مشاوره ای در حوزه های قانون کار، امور قراردادها، منابع انسانی و مسئولیت های حقوقی مدیران در کسب و کارهای گوناگون داشته است.
 


 هیچ سانسی یافت نشد