پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
01/25 1398
اخبار ویژه / کنسرت / انتشار

تاتر کنت درآکولا

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
تاتر کنت درآکولا خرید بلیت

 
تاتر كنت دراكولا

نويسنده و كارگردان: رادنوش مقدم

مدير توليد: اويس ملكاني نژاد

٢٨ فروردين الي١٥ ارديبهشت

 ساعت ١٩

پرديس سينمايي اصفهان سيتي سنتر
سالن شماره ٦

 سانس های روز سه شنبه 3 اردیبهشت

19:00

سانس های روز چهارشنبه 4 اردیبهشت

19:00

سانس های روز پنجشنبه 5 اردیبهشت

19:00

سانس های روز جمعه 6 اردیبهشت

19:00