پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
08/27 1398
خبر / هنر و تجربه(پاییز 98)

باشگاه فیلم هنروتجربه ۲۹ آبان نمایش فیلم ندارد

باشگاه فیلم هنروتجربه ۲۹ آبان نمایش فیلم ندارد

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
باشگاه فیلم هنروتجربه ۲۹ آبان نمایش فیلم ندارد

 

چهارشنبه ۲۹ آبان باشگاه فیلم هنروتجربه  برنامه نمایش ندارد.

باشگاه فیلم هنروتجربه که چهارشنبه‌های هر هفته در پردیس سینمایی سیتی سنتر نمایش فیلم دارد، ۲۹ آبان برنامه‌ نمایش فیلم ندارد.هیچ سانسی یافت نشد