پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
08/6 1397
خبر

تعطیلی دو روزه سینماهای سیتی سنتر در ایام اربعین حسینی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان این مجموعه سینمایی در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ هفتم و هشتم آبان ماه مصادف با اربعین حسینی تعطیل استلطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D