پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
01/19 1400
خبر

موافقت با صدور پروانه نمایش دو فیلم


 


شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش دو فیلم موافقت کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای فیلم های: «آهو» به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و کارگردانی هوشنگ گلمکانی و «سیاه باز» به تهیه کنندگی علی قائم مقامی و کارگردانی حمید همتی موافقت کرد.لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D