پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
05/9 1398
هنر و تجربه

بهارستان خانه ملت

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
بهارستان خانه ملت خرید بلیتکارگردان و تهیه کننده: بابک بهداد 

سال ساخت: ۱۳۹۷

سایر عوامل:

نویسنده: بابک بهداد و رضا نوری / تدوین: بابک بهداد و سولماز افتخاری / مدیر فیلمبرداری: بابک بهداد


درباره فیلم:

این مستند به تاریخ جغرافیای سیاسی منطقه ی بهارستان که شامل باغ بهارستان و باغ نگارستان و باغ نظمیه و عمارت مسعودیه و مسجد و ساختمان سپهسالار و ساختمان ملیجک و بخش اصلی وقایع میدان بهارستان می پردازد. چگونگی شکل گیری انقلاب مشروطه و تاسیس مجلس و اختصاص و خرید ساختمان سپهسالار برای ساختمان مجلس ملی ایران .تاریخ مختصر مجلس اول تا مجلس پنجم و به توپ بستن مجلس و فتح میدان ومجلس به دست مجاهدین و ترور اتابک وزیر در میدان بهارستان از وقایع مهم دوره ی مشروطه است .با آغازجنگ جهانی اول مجلس چندین سال تعطیل میشود و میدان و محوطه ی اطراف ان توسعه می یابد. 

کودتای سید ضیا و روی کار امدن رضا خان و اتفاقات درمجلس و تعییر قانون اساسی و انقراص سلسه ی قاجار و سوگند و پادشاهی رضاخان در این دوره از اتفاقات مهم مجلس است .با ورود متفقین و اشغال ایران رضا خان از پادشاهی خلع میشود و پسرش محمدرضا جانشین او میگردد .کودتای بیست و هشت مرداد و نهصت ملی شدن نفت و ترور دو وزیر دیگر در میدان بهارستان صورت میگیرد .بلوای نان و اعتراضات بسیاری در میدان بهارستان تا انقلاب اسلام پیش می اید و همچنان این میدان تا قبل از انقلاب به دلیل وجود مجلس از مهمترین میدانهای شهری ایران است.

   هیچ سانسی یافت نشد