پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
11/27 1397
هنر و تجربه

ب 12

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
ب 12 خرید بلیت

کارگردان: امید نیاز

تهیه کننده: محمد فضیله

  

بازيگران:

اصغــر همــت، صدرالدیــن حجــازی، محبوبــه بیــات، افشــین ســنگ چــاپ، بهــادر محمــدی، کیانــا شــهنام نیا، رضــا اســدی و ...


سایر عوامل:

نویسنده و طراح صحنه: امید نیاز / مدیر فیلمبرداری: غلامـرضـا آزادی / دستیار کارگردان: هاشم شمس / تدوین: محمد فضیله، علی فضیله / صدابردار: وحید سلطانی صداگذاری: محمود موسوی نژاد / برنامه ریز: مهدی تقی پور / سرمایه گذار: شیوا سلیمی / موسیقی: هومن همامی / طراح چهره پردازی: محسن دارسنج


درباره فیلم

بهـادر و ایـوب دو نوجـوان روستایــی هسـتند که بـدون اطلاع خانـواده، بـرای تهیه داروهـای مادربزرگ بهـادر، بـه شـهر می رونـد و مجبـور می شـوند چنـد روزی را در شـهر بمانند، اهالـی روسـتا از غیبت آنها نـگــران شـده و زندگیشـان دسـتخوش اتفاقاتی می شـود. خانواده ی آنها و اهالی روسـتا که از غیبت آنها در روسـتا نــگران شـده اند، تصـور می کننـد کـه آنـدو در رودخانه غرق شـده اند و ...هیچ سانسی یافت نشد