پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
12/5 1397
---


 

سفر رویا گون دختری غیر ایرانی از دل کتاب‌خانه‌ها و موزه‎ها از سمت دیگری از جهان به دل تاریخ شهر اصفهان که با تغییر و تحولی درونی او همراه می‌شود

کارگردان : خشایار محمودآبادی
تهیه کننده : سید محسن طباطبایی‌پورلطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D