پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
روز
تا شروع سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس اصفهان سیتی سنتر
10/23 1397
هنر و تجربه

گلدن تایم

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
گلدن تایم خرید بلیتهیچ سانسی یافت نشد